Kolik potřebujeme brambor na rok?

A máme tu letos první zásadní potravinu. Patří mezi TOP 4, které jsou základem potravinové pyramidy.

Přestože obecně výměra plochy brambor v České republice výrazně klesla. Vroce 1989 byla výměra 115 000 ha, až se postupně snížila na 23 – 24 000 ha v letech 2012 -2018.

 

Z tabulky vidíme, že spotřeba se pohybuje na 70kg za rok. 

Při potravinové soběstačnosti dávám bramborám vyšší váhu, tak jak jsem to udělal u mrkve, a to především proto, že patří do TOP 4 a také proto, že při vyšší úrodě mohou přebytek zužitkovat slepice. Samozřejmě úplně k jiným číslům bychom se dostali, pokud budeme uvažovat s pěstováním i pro zvířata. 

Pojďme na čísla: Když to vezmeme přes kg, pak při uvažované spotřebě asi 1kg za 3 dny je to celkem 120kg, což je při váze 100g na bramboru asi 1200 brambor. Průměrná úroda je asi 25 tun na 1 hektar a na 1 hektar zasadíme asi 50 000 rostlin. Když ze dvou zasázených brambor budeme mít 1 kg, potřebujeme zasadit 240 brambor. Při běžném hospodaření při rozteči 60cm je na 1 hektaru 100 x 160 řádků = 1600 metrů řádků. Při použití 3,3 brambory na 1 metr, je pak třeba asi 70 metrů brázdy. Jsou to velmi hrubé počty, protože pod jednou rostinou můžeme mít 5 brambor a nebo také 10…..a najednou jsme na jiných počtech…..každý navíc hospodaří v jiných půdních a klimatických podmínkách a s jinou odrůdou. Vždy je třeba vycházet z vlastních a místních zkušeností. Brambory raději předimenzuji.

Sázíme od raných až po pozdní, které přijdou do sklepa. Ranné brambory sklízíme asi 100 dnů po zasazení, záleží jestli už měly klíčky, na odrůdě, na použití geotextílie apod…..Takže s použitím brambory můžeme počítat v podstatě celý rok……..

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *